بازدید رئیس سازمان زندان ها از کانون اصلاح و تربیت یزد

دکتر جهانگیر در ادامه سفر به استان یزد در کانون اصلاح و تربیت حضور یافت و با مددجویان دیدار و گفتگو نمود.
دکتر جهانگیر در جمع مددجویان گفت: کانون های اصلاح و تربیت زندان نیست بلکه یه مرکز آموزشی و فرهنگی است.
وی گفت: انسان موجودی پیچیده است که هنوز به صورت کامل شناخته شده نیست چرا که جنبه های مختلفی دارد که هنوز نیازمند شناخت شدن است.
رئیس سازمان زندان ها اظهار داشت: بر اساس آموزه های مطرح شده انسان ها سه بار بیدار میشوند یکبار در بدو تولد و یکبار پس از مرگ و در جهان باقی که این دو بیداری اجباری و غیرارادی است.
وی ادامه داد: بیداری سوم آن بیداری است که آینده ما را تضمین می کند. تین بیداری اختیاری است و برای فرد مسئولیت ایجاد میکند.
دکتر جهانگیر تصریح کرد: این بیداری خوشایند است و همه باید این بیداری را از خدا بخواهند تا زندگی خود را دوباره و با ترک اشتباهات گذشته آغاز کنند.
دکتر جهانگیر در ادامه گفت: آینده یافتنی نیست بلکه ساختنی است و این نیازمند یک تصمیم بر اساس خودآگاهی و اقدام و تلاش واقعی برای ساختن آینده است.
رئیس سازمان زندان ها در پایان گفت: همه شما می توانید برای آینده خود تلاش کنید و به یک انسان مفید در جامعه تبدیل شوید هر کدام از شما می توانید یک انسان موفق، یک مدیر، یک نخبه باشید به شرط اینکه خود بخواهید.
وی افزود: ما تمام تلاشمان را برای آزادی و کمک به رشد و تعالی شما انجام می دهیم شما نیز برای ساختن آینده موفق تصمیم بگیرید و تلاش کنید انشالله موفق می شوید.
دکتر جهانگیر پس از آن از بخش های مختلف کانون اصلاح و تربیت بازدید و ضمن گفتگو با مددجویان دستورات لازم را برای پیگیری مشکلات آنان صادر نمود.
انتهای پیام.