جلسه هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان پارس آباد

جلسه هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان با حضور اشرفی رئیس دادگستری و رئیس هیات مدیره و رنجبر دادستان عمومی و انقلاب پارس آباد، سهرابی رئیس زندان و رحمت حیدری مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان و اعضای هیأت مدیره در دفتر ریاست دادگستری برگزار شد

رحمت حیدری مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان  ضمن خیر مقدم ،در ابتدای جلسه گزارشی از وضعیت انجمن ، فعالیت ، خدمات و عملکرد انجمن، ارائه کرد.

 در ادامه حیدری بیان کرد هدف از برگزاری این جلسه ارتقاء و بهبود سطح کمک های مادی و معنوی انجمن حمایت از زندانیان و کمک به اشتغال زندانیان آبرومند و خانوادهای آنها عنوان کرد.

در پایان این جلسه راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه کمک به مددجویان بی بضاعت و خانواده های آنان،‌ کمک به تحصیل فرزندان زندانیان، معرفی مددجویان دارای تخصص برای اشتغال، کمک به فعالیت های فرهنگی زندان و همچنین در خصوص نحوه توانمند سازی هر چه بیشتر انجمن و راهکارهای درآمد زایی آن بحث و تبادل نظر شد