به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان پارس آباد: رحمت حیدری مدیر عامل  این انجمن از پرداخت مبلغ هشتادوپنج میلیون ریال عیدی در قالب کارت هدیه به خانواده مددجویان تحت پوشش، خبر داد.

حیدری با بیان اینکه در راستای دستورالعمل های صادره از اداره کل زندانهای استان و بنیاد تعاون و موافقت هیأت مدیره ، همچنین عمل به یکی از وظایف و رسالت های  اصلی انجمن که  کمک به امرار معاش خانواده مددجویان می باشد ، مبلغ ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال عیدی در پایان سال خانواده مددجویان با توجه به دستورالعمل های موجود در قالب کارت هدیه در اختیار خانواده های نیازمند قرار می گردد و با این عمل خداپسندانه باعث شادی دل ها و نشاندن لبخند بر لبان خانواده مددجویان علی الخصوص فرزندان آنان شود .

حیدری افزود : همچون سنوات گذشته این امر خیر تحت عنوان عیدی به خانواده های مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان پرداخت گردید .