روابط عمومی چیست؟جایگاه و رسالت آن در دنیای امروز چگونه است و به چه شکل تعریف می شود؟ آنچه از آن به عنوان هنر هشتم یاد می شود و دستاورد قرن بیستم است.امروزه روابط عمومی چه در بعد فردی آن که مجموعه ای از توانایی های فردی برای برقراری تعامل و کنش با محیط پیرامون است و چه در بعد اداری و سازمانی آن یکی از مهمترین خصایص و ارزشهای اجتماعی بشمار می رود و این مهم خصوصا در بعد سازمانی جایگاه مستحکم تری می یابد.به طور کلی هر سازمانی که با افکار عمومی و مردم سر و کار داد در راستای انعکاس دستاوردها، توانمندی ها و عملکرد روشن و واضحی از تلاش های مجموعه نیازمند یک روابط عمومی است.در واقع روابط عمومی است که با عملکرد صحیح،همه جانبه و صداقت محور خود به درک و شناخت درست مردم از یک مجموعه می انجامد.بنابر این روابط عمومی یک دانش بشمار می آید.نوعی تلاش هدفمند و آگاهانه است که شناخت،تفاهم و همدلی مردم را با آن سازمان همراه می سازد و به نوعی درک مشترک می انجامد.امروزه این امر در مجموعه های اداری کشورمان به طرق مختلف پیگیری می شود.در واقع روابط عمومی دارای زیر بخشهایی است که تنوع و تکثر آن بسته به نیاز راههای اطلاع رسانی متنوعی را می گشاید.سازمان زندانها نهادی زیر نظر قوه قضاییه است که رسالت نگهداری ،اصلاح و بازپروری مجرمین و هنجارشکنان اجتماعی را بر عهده دارد.درواقع نام سازمان که متشکل از اقدامات تامینی و تربیتی است موید این مطلب است که اساسا سازمان می کوشد در بستر برنامه های فرهنگی و سایربرنامه های اصلاحی و تربیتی بستر بازسازی شخصیت، تعالی و رشد فردی را در کنار مسائل امنیتی فراهم سازد.نکته ای که متاسفانه دشمنان کشورمان ، مغرضین و رسانه های غربی تعمدا آن را در نظر نمی گیرند و در راستای خدشه وارد کردن به نظام اسلامی ما با انواع هجمه ها , عناد ها و اخبار کذب سعی در زیر سوال بردن اصول زندانبانی اسلامی داشته و تلاش دارند چهره ای خشن،غیر استاندارد و نامطلوب از زندانهای کشورمان ارائه دهند.این در حالی است که عملکرد زندانها در نظام اسلامی عملکردی متکی بر بازپروری فردی و اجتماعی است.حال در مقابل این هجمه های هدفمند جوامع غربی و حتی غرض ورزان داخلی چه باید کرد؟ اینجاست که نقش روابط عمومی های زندانها اهمیتی مضاعف می یابد. واحدهای روابط عمومی مستقر در زندانها به عنوان تریبون عملکرد و دستاوردهای سازمانی نقش ارزنده ای در آگهی مردم به نگاه انسان محور سازمان و تلاش آن در نیل به اهداف زندانبانی اسلامی متکی بر رافت، عطوفت و اصول اصلاح و تربیت دارند.درست بر خلاف جهت بندی رسانه های خارجی که تمام تلاش خود را می کنند تا برنامه های اصلاحی و تربیتی زندانها را نادیده گرفته و با ترسیم چهره ای خشن و ساختگی در راستای تامین منافع سیاسی خود یعنی دشمنی و عداوت با نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.

در همین راستا روابط عمومی زندانها بنا بر رسالت خود چند مسئولیت عمده را بر دوش دارند:

۱ – عدم ارسال بدون علم و آگاهی و سطحی نگرانه اخبار و رعایت چهارچوب های قانونمند در ارسال خبر از الزامات کار در زندانهاست.در واقع روابط عمومی در ارسال خبر به ادارات کل جهت درج در سایت باید به تمامی ابعاد خبر اشراف داشته و در محدوده قوانین و دستورالعمل ها به سلسله مراتب سازمانی در خبر رسانی زیر نظر روابط عمومی ادارات کل توجه کافی داشته باشنددقت نظر به دستورالعمل های ابلاغی در خصوص مسائل امنیتی در ارسال خبر بسیار مهم و اساسی است.

۲ – اطلاع رسانی دقیق و مستند از تمامی برنامه های اصلاحی ، تربیتی شامل برنامه های فرهنگی،هنری،مذهبی و ورزشی در زندانها که در واقع هدف اصلی مجموعه را که انسان سازی است ، بیش از پیش روشن نموده  و در راستای درک درست و کامل از فضای اصلاحی حاکم بر زندانها راهگشاست.این مهم از آن جهت ارزشمند است که تائیدی است بر تاکیدات مقام معظم رهبری و مسئولین محترم قضایی کشورمان در خصوص جهت گیری زندانها به مراکز بازپروری محبوسین و هم انعکاسی است از تلاش روزانه زندانها خصوصا در توسعه برنامه های فرهنگی.

۳ – امروزه با توجه به دامنه وسیع گسترش رسانه های گروهی خارجی و شبکه های خبری غربی که برخی از آنها صرفا به دنبال تامین خوراک خبری جذاب و دهان پر کن ولو به قیمت بی توجهی به اصل و واقعیت موضوع هستند ، روابط عمومی زندانها رسالت خطیر و جهاد گونه ای در دفاع از آرمان ها و دستاورد ای نظام اسلامی در برابر این رسانه ها دارند.سرعت عمل توام با دقت نظر در ارسال اخبار عملکرد مجموعه زندانها راه را بر هر نوع شایعه سازی و شایعه پراکنی بسته و به درک صحیح مردم و مخاطبین از اخبار می انجامد.شایعه پراکنی هدفمند برخی رسانه های معاند در واقع آفتی است که ممکن است از دل خلا ونقصان اطلاع رسانی به موقع و دقیق سر بر آورد.

۴ – تلاش در جهت تبیین نقش و رسالت زندان در سلامت و امنیت جامعه از وظایف دیگر روابط عمومی هاست.باید در نظر داشت که تلاش زندانها در کنار سایر مجموعه های مرتبط با تامین امنیت قابل توجه است.فرد در طی دوران حبس خود به اصلاح و تربیت پرداخته و به شکلی سالم و معتقد به هنجارهای جامعه باز می گردد.این مهم توسط روابط عمومی ها و در قالب انعکاس صحیح و قانونمند خبر تامین می گردد.تامین این هدف بستر و شرایط لازم را برای بازگشت فرد زندانی به جامعه فراهم می سازد و حس بی اعتمادی ، نگاه های سنگین و منفی را کمرنگ ساخته و به پذیرش اجتماعی او کمک می کند.جامعه به این باور می رسد که فرد با ندامت از گذشته به دنبال مسیری نو وسالم برای ادامه زندگی خود است و نیاز به حمایت جامعه دارد.تامین بستر فکری جامعه در نیل به این هدف که از بازگشت دوباره فرد به زندانها تا حد زیادی جلوگیری می کند بر عهده روابط عمومی هاست.

۵ – نقش روابط عمومی زندانها در تقویت تعاملات اداری و تقویت بنیان های کاری و نزدیکی بیشتر کارکنان و مسئولین قابل توجه است.در واقع طی فرایند اطلاع رسانی اعتماد سازی و تعامل بهتری میان اجزای سازمانی شکل می گیرد و در نهایت منجر به تقویت سازمان می شود.از این روی روابط عمومی زندانها می بایست به عنوان رابطی میان تمام زیر مجموعه عمل نموده و به تکاپو و تلاش واحدها در خدمت رسانی بیشتر و در راستای تعالی مجموعه کمک کنند.

منبع:

نگاهی به نقش و جایگاه روابط عمومی در زندانها

علیرضا احمدی خرّم

مسئول واحد سلامت،اصلاح و تربیت اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان بوشهر